Nieuws

Op 10-04-2020 zijn de pups van het T3-nest
(Hailey Marajuyo en Quim de Belliamici) geboren.


Socialisatie van kind en hond

Zo kan socialisatie van Purple Marajuyo en kind ook!