Teven

Momenteel hebben wij 7 teven thuis, te weten: Donna, Érotique, Kita, Liquid, Xolid Xorry, Hailey en Lenay Marajuyo.
Met de 2 jongste teven Hailey Marajuyo en Lenay Marajuyo wordt nog gefokt.