Teven

Momenteel hebben wij nog 4 teven thuis, te weten: Liquid, Xolid Xorry, Hailey en Lenay Marajuyo.

Halfzusjes Hailey (voor) en Xolid Xorry Marajuyo (achter)

Met de 2 jonge teven Hailey Marajuyo en Lenay Marajuyo wordt nog gefokt.

Verder hebben we nog een aantal teven uitgeplaatst bij andere mensen zoals Paris, Evry, Isère en Muffin Marajuyo.