Teven

Momenteel hebben wij nog 4 teven thuis, te weten: Liquid, Xolid Xorry, Hailey en Lenay Marajuyo.

Halfzusjes Hailey (voor) en Xolid Xorry Marajuyo (achter)

Met de 2 jonge teven Hailey Marajuyo en Lenay Marajuyo wordt nog gefokt.

Verder hebben we nog een aantal teven uitgeplaatst bij andere mensen zoals Paris, Evry, Isère en Muffin Marajuyo.


De teef Nayèn Marajuyo

Nayèn Marajuyo